הכנס השנתי ה - 20
עמיתים יקרים,

האגודה הישראלית לכלכלה מזמינה את ציבור הכלכלנים, אנשי מנהל עסקים, וסטודנטים לכנס השנתי ה – 20.
הכנס יתקיים במלון מעלה החמישה, ביום שני, 7 ביוני 2004, י"ח בסיוון תשס"ד, ויימשך יום אחד. בכנס תוצגנה כ – 60 עבודות מחקר בנושאים שונים של כלכלת ישראל, על מגזריה השונים, בתיאוריה כלכלית ובנושאים כלכליים של המשק העולמי.

אני מאחל לכולנו השתתפות פעילה ופורייה ולהודות לכל אשר סייעו בהכנת הכנס

בברכה
פרופ' אבי בן בסט
יו"ר הכנס


תוכן הכנס תכנית הכנס בחלון חדש
תכנית הכנס בחלון נוכחי
סדרי הרשמה