האגודה הישראלית לכלכלה

אודות האגודה

 

האגודה הישראלית לכלכלה משמשת מאז היווסדה אכסניה לשיח מקצועי ולהפרייה הדדית בין כלכלני ישראל מן האקדמיה וממגזרי המשק. עם זאת היא אינה מגבילה את עצמה לחקר המשק הישראלי בלבד ומציעה במה לדיון בשלל הנושאים שהם מעניינם של הכלכלנים בישראל. לשם כך היא עורכת כנס שנתי שבו מוצג ונידון מגוון של עבודות בתחומים אמפיריים, יישומיים ועיוניים. בנוסף לכך יוזמת האגודה ימי עיון ממוקדים בסוגיות כלכליות שונות העומדות על סדר היום המחקרי או הציבורי.

משנת 2007 הפך הרבעון לכלכלה לכתב העת הרשמי של האגודה הישראלית לכלכלה. האגודה אחראית על הוצאתו לאור, ובאמצעות המערכת הממונה על ידה היא שוקדת על הבטחת איכותם האקדמית של המאמרים המתפרסמים בו ומבטיחה את שימור המוניטין של הרבעון ככתב העת המרכזי בכלכלת ישראל

 

באביב 1973 נערך ביוזמת מכון פאלק למחקר כלכלי בישראל ומנהלו דאז נדב הלוי כנס העיונים הראשון בכלכלת ישראל. בשנת 1976 נערך כנס ה"עיונים" השני שבו הוחלט על ייסוד האגודה הישראלית לכלכלה. דן פטינקין נבחר לנשיאה הראשון של האגודה ואריה געתון לנשיא הכבוד שלה.

 ממלאי תפקידים 2016-2017


נשיא האגודה: יוסי זעירא, האוניברסיטה העברית בירושלים

מזכיר האגודה: יואל פינקל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 חברי מועצת האגודה


יצחק אורון, המרכז הבין תחומי

דפנה אבירם ניצן, התאחדות התעשינים

לאה אחדות, נציגת המרכז האקדמי רופין

תומר בלומקין, אוניברסיטת בן גוריון

גיל בפמן, בנק לאומי

קובי ברוידא, בנק ישראל

חמי גוטליבובסקי, המכללה האקדמית, תל אביב יפו

מומי דהן, האוניברסיטה העברית

יצחק זילכה, המכללה למינהל

דניאל לוי, אוניברסיטת בר-אילן

ישראלה מני, איגוד לשכות המסחר

דרור גולדברג, האוניברסיטה הפתוחה

ניל גנדל, אוניברסיטת תל אביב

איילת ניר, פסגות

אברהם סובוטניק, אוניברסיטת חיפה

מישל סטרבצ'ינסקי, האוניברסיטה העברית

רן סמורודינסקי, הטכניון

יורם קרול, הקריה האקדמית אונו

אבי שמחון, האוניברסיטה העברית
נשיאי האגודה בעבר


דן פטינקין

מיכאל ברונו

מיכה מיכאלי

צבי זוסמן

איתן ברגלס

פנחס (סיקו) זוסמן

יורם בן פורת

אלחנן הלפמן

חיים ברקאי

אסף רזין

אלכס צוקרמן

גור עופר

יעקב פרוש

ראובן גרונאו

רות קלינוב

ניסן לויתן

דוד לבהרי

אבי בן בסט

איתן ששינסקי

אפרים צדקה

קובי מצר

אביה ספיבק

משה יוסטמן

שמואל ניצן